1. Lực đẩy acsimet là gì?

Lực đẩy acsimet là gì

Đọc thêm

2. Sự nổi của các vật (lực đẩy acsimet)

Nếu như ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì sẽ có những trường hợp xảy ra như sau: Hay nói cách khác, vật sẽ nổi khi trọng lượng riêng tổng hợp của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. Điều này có thể lý giải vì sao tàu to và nặng gấp nhiều lần so với kim lại có thể nổi, bởi kim tuy nhẹ nhưng thể tích chiếm nước nhỏ nên trọng lượng riêng sẽ lớn còn tàu tuy nặng nhưng thể tích chiếm nước rất lớn do đó trọng lượng riêng tổng hợp của nó sẽ nhỏ.

Đọc thêm

3. Lực đẩy acsimet công thức là gì?

Công thức tính lực đẩy acsimet như sau: FA=d.VTrong đó:Vậy khi nào vật nổi, còn khi nào vật sẽ chìm? Với công thức này, sẽ có ba trường hợp xảy ra như sau:

Đọc thêm

4. Lực đẩy ác-si-mét phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Đọc thêm

6. Một số bài tập ví dụ về lực đẩy acsimet

Bài tập 1:Bài tập 2:>>>XEM THÊM: : Trí tuệ nhân tạo là gì? Ứng dụng quan trọng của trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Ngai