Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện, là đơn vị cơ bản của vật chất bao gồm hạt nhân ở trung tâm và các hạt electron bao quanh. Trong hạt nhân có sự gắn kết hỗn hợp giữa các hạt proton và hạt trung hòa. Trong đó các electron được liên kết với hạt nhân nhờ tương tác điện từ. Các nguyên tử tạo với nhau thành phân tử thông qua liên kết hóa học với nhau.

Đọc thêm

Trong nguyên tử hạt mang điện là?

Trong nguyên tử hạt mang điện là hạt proton và electron. Trong đó hạt electron mang điện tích âm, hạt proton mang điện tích dương, hạt nơtron không mang điện.Nguyên tử được cấu tạo với 3 loại hạt cơ bản là electron proton và nơtronKhối lượng nguyên tử tập trung ở phần giữa hạt nhân mặc dù phần này chiếm một phần nhỏ thể tích nguyên tử. Trong nguyên tử số electron = số proton (số p = số e)1nm = 10-9 m, 1 Å = 10-10 m

Đọc thêm

Thông tin cơ bản về các hạt trong nguyên tử

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại hạt trong nguyên tử, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn trong phần nội dung dưới đây nhé!

Đọc thêm

Proton

Chúng có tên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thứ nhất”. Là loại hạt hạ nguyên tử mang điện tích dương, khối lượng 1.67262158 × 10-27 kg (938.278 MeV/c²) và spin +1/2. Khối lượng của nó xấp xỉ bằng neutron và gấp khoảng 1836 lầm khối lượng hạt electron. Trong proton được cấu tạo từ 3 loại hạt nhỏ hơn 2 quark lên và 1 quark xuống.

Đọc thêm

Electron

Là loại hạt cơ bản mang điện tích âm, có khối lượng bằng 1/1836 so với của proton. Electron có tính chất gây nên các hiện tượng vật lý cơ bản như điện, từ học, hóa học, dẫn nhiệt; tham gia tương tác hấp dẫn, điện từ,…

Đọc thêm

Nơtron

Neutron là hạt hạ nguyên tử không mang điện tích có khối lượng bằng 1,67492716(13)×10-27 kg. Chúng nằm trong thành phần của hạt nhân cùng với proton. Số nơtron giúp xác định được đồng vị của nguyên tố đó.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Ngai