1. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về động lực học

Xét con lắc lò xo 1 đầu gắn vật nhỏ khối lượng m không đáng kể, độ cứng k, 1 đầu được giữ cố định. Vật nhỏ có thể trượt trên mặt phẳng nằm ngang, không ma sát.Ta cần xét xem dao động của con lắc lò xo có phải là dao động điều hòa hay không:Trong đó: F là lực tác dụngx là li độ của vậtk là độ cứng của lò xoSuy ra phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo là: $F=-kx=-m\omega^{2}x$

Đọc thêm

Đọc thêm

2. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

Đọc thêm

2.1. Động năng của con lắc lò xo

$W_{d}=\frac{1}{2}mv^{2}$ trong đó m là khối lượng của vật

Đọc thêm

2.2. Thế năng của con lắc lò xo

$W_{t}=\frac{1}{2}kx^{2}$ trong đó x là li độ của vật

Đọc thêm

2.3. Cơ năng của con lắc lò xo và sự bảo toàn cơ năng

$W=W_{d}+W_{t}=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}kx^{2}$ hay $W=\frac{1}{2}kA^{2}=\frac{1}{2}m\^{2}A^{2}=const$ (hằng số)

Đọc thêm

2.4. Đối với con lắc lò xo thẳng đứng

$\Rightarrow l_{CB}=\frac{l_{min}+l_{max}}{2}$Fmax = k($\Delta$l + A)

Đọc thêm

Đọc thêm

3. Biểu thức tính cơ năng của con lắc lò xo

Đọc thêm

4. Bài tập minh họa về cơ năng con lắc lò xo

Bài 1: Cho một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo có độ cứng bằng 100N/m, con lắc dao động điều hòa biên độ 0,1m. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tính động năng của con lắc khi viên bi cách vị trí cân bằng 7cm?Hướng dẫn giải:Động năng của con...

Đọc thêm

Đọc thêm

5. Bài tập trắc nghiệm cơ năng con lắc lò xo

Câu 1: Chọn phát biểu đúng:A. Chuyển động của một vật là chuyển động biến đổi đềuB. Chuyển động của một vật là một vật chuyển động thẳng C. Chuyển động của một vật là chuyển động tuần hoànD. Chuyển động của vật là một vật đang dao động điều hòaĐáp án...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Ngai