2. Đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng

Trong trường hợp không có tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và không có việc lấn chiếm hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, loại đất sẽ được xác định dựa trên tình trạng thực tế sử dụng. Nếu có việc lấn chiếm hoặc tự ý thay đổi mục đí...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Ngai